Về các loại hình gia công CNC khác trong công nghiệp: sản xuất linh kiện đồ gá lắp, CNC linh kiện thay thế, phân loại CNC…

Phay rãnh là một kỹ thuật cơ bản của gia công CNC. Kỹ thuật này sử dụng các công cụ chuyên dụng gọi là dao phay rãnh để tạo các

Trong vài năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam liên tục phát triển. Sản phẩm nhựa có mặt trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận