Đồ gá phay

Đồ gá phay là đồ gá được chế tạo, gia công bằng cắt gọt phôi. Đồ gá được cắt gọt từ một khối vật liệu để thay đổi hình dáng, kích thước, chất lượng bề mặt và tính chất vật liệu gia công.

Tenno Engineering gia công đồ gá phay bằng phương pháp gia công phay quay tròn hoặc gia công phay tịnh tiến theo 3 phương hoặc kết hợp cả 2 phương pháp gia công phay với nhau trong cùng một chi tiết đồ gá.

Ưu điểm

Đồ gá phay

Đồ gá phay là đồ gá được chế tạo, gia công bằng cắt gọt phôi. Đồ gá được cắt gọt từ một khối vật liệu để thay đổi hình dáng, kích thước, chất lượng bề mặt và…

Vải không dệt và vải dệt

Vải không dệt là gì? Vải không dệt thường được tạo ra bằng cách không dệt mà sử dụng các hóa chất để gắn kết các sợi lại với nhau. Tính chất vải không dệt. Vải…

Đồ gá – gia công chế tạo đồ gá

Đồ gá là một thiết bị hỗ trợ hoặc giữ công việc được sử dụng trong ngành sản xuất. Đồ gá được sử dụng để định vị an toàn (vị trí ở một vị trí hoặc hướng cụ…

Đúc áp lực thấp

Đúc áp lực thấp (LPM) (bằng vật liệu hot-melt) là một quá trình thường được sử dụng để đóng gói và bảo vệ môi trường các thành phần điện tử (như bảng mạch). Mục…