Đồ gá phay là đồ gá được chế tạo, gia công bằng cắt gọt phôi. Đồ gá được cắt gọt từ một khối vật liệu để thay đổi hình dáng, kích thước, chất lượng bề mặt và tính chất vật liệu gia công.

Tenno Engineering gia công đồ gá phay bằng phương pháp gia công phay quay tròn hoặc gia công phay tịnh tiến theo 3 phương hoặc kết hợp cả 2 phương pháp gia công phay với nhau trong cùng một chi tiết đồ gá.

Ưu điểm