Tenno Engineering cung cấp dịch vụ gia công khoan CNC chính xác, dịch vụ gia công vi mô các bộ phận rất nhỏ, chuyên về linh kiện gia công tùy chỉnh chất lượng cao, phụ tùng thay thế, đồ gá lắp, đồ đạc cho OEM công nghiệp và thị trường phụ tùng thay thế.

Dịch vụ gia công khoan CNC chính xác chạy được các hình dạng phức tạp đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác nhất và dung sai chặt nhỏ nhất. Dịch vụ gia công CNC của chúng tôi bao gồm gia công khoan CNC, khoan cắt ren, khoan mở rộng, khoan mở rộng lỗ đồng trục/đồng tâm, cắt rãnh bề mặt, tạo lỗ nhẵn / lỗ có ren, doa lỗ.

Gia công chính xác theo yêu cầu. Dung sai 0.005 mm.

Khả năng gia công số lượng lớn, chạy khối lượng thấp và nguyên mẫu – tất cả đều đạt tiêu chuẩn chính xác chất lượng cao.

Simple clamp for clamping small tube-shaped product