Máy gia công cnc đang chạy

Máy gia công cnc đang chạy

Tiêu đề: Máy gia công cnc đang chạy
Alt: Máy gia công cnc đang chạy
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Đồ gá là một thiết bị hỗ trợ hoặc giữ công việc được sử dụng trong ngành sản xuất. Đồ gá được sử dụng để định vị an toàn (vị trí ở một vị trí hoặc hướng cụ…

Media: