Thiết kế khuôn và đồ gá lắp

Thiết kế khuôn và đồ gá lắp

Thiết kế khuôn và đồ gá lắp

Tiêu đề: Thiết kế khuôn và đồ gá lắp
Alt: Thiết kế khuôn và đồ gá lắp
Chú thích: Thiết kế khuôn và đồ gá lắp
Type: image/jpeg
Mô tả: Thiết kế khuôn và đồ gá lắp

Uploaded To:

Thiết kế và gia công các loại khuôn, cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ, làm các…

Media: