Máy CNC Goodway GLS-2000

Máy CNC Goodway GLS-2000

Máy CNC Goodway GLS-2000

Tiêu đề: Máy CNC Goodway GLS-2000
Alt: Máy CNC Goodway GLS-2000
Chú thích: Máy CNC Goodway GLS-2000
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC Goodway GLS-2000

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…