Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4

Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4

Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4 chuyên gia công các chi tiết nhôm, nhựa hàng loạt, tốc độ cao

Tiêu đề: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4
Alt: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4
Chú thích: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4 chuyên gia công các chi tiết nhôm, nhựa hàng loạt, tốc độ cao
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF4 chuyên gia công các chi tiết nhôm, nhựa hàng loạt, tốc độ cao

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…