Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc

Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc

Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc kích thước theo yêu cầu

Tiêu đề: Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc
Alt: Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Băng keo xốp đen 2 mặt cắt bế bo góc kích thước theo yêu cầu

Uploaded To:

Được sử dụng như một chi tiết cấu thành nên sản phẩm, các chi tiết từ nhựa và cao su giữ một vai trò quan trọng trong việc cấu thành nên một sản phẩm. Các chi…

Media: