Vật liệu

Vải không dệt và vải dệt

Vải không dệt là gì? Vải không dệt thường được tạo ra bằng cách không dệt mà sử dụng các hóa chất để gắn kết các sợi lại với nhau. Tính chất vải không dệt. Vải…