Máy CNC trục công suất lớn GLS-2000

Máy CNC trục công suất lớn GLS-2000

Máy CNC Goodway GLS-2000 có thể tiện, phay, khoan, cắt ren cùng lúc, gia công các chi tiết trục dài, đường kính nhỏ, sai số cực thấp, có khả năng thực hiện thao tác siêu nặng và duy trì độ chính xác siêu cao trong thời gian dài

Tiêu đề: Máy CNC trục công suất lớn GLS-2000
Alt: Máy gia công khoan và cắt chính xác Goodway GLS-2000
Chú thích: Máy gia công khoan và cắt chính xác Goodway GLS-2000
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC Goodway GLS-2000 có thể tiện, phay, khoan, cắt ren cùng lúc, gia công các chi tiết trục dài, đường kính nhỏ, sai số cực thấp, có khả năng thực hiện thao tác siêu nặng và duy trì độ chính xác siêu cao trong thời gian dài