Đúc khuôn áp lực thấp LPMS

TECHNOMELT đúc các thiết bị điện tử ở áp suất và nhiệt độ thấp. Ứng dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử

Tiêu đề: Đúc khuôn áp lực thấp LPMS
Alt: Các sản phẩm được đúc khuôn áp lực thấp LPMS
Chú thích: Các sản phẩm được đúc khuôn áp lực thấp LPMS
Type: image/jpeg
Mô tả: TECHNOMELT đúc các thiết bị điện tử ở áp suất và nhiệt độ thấp. Ứng dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử

Uploaded To:

Giải pháp đúc áp suất thấp TECHNOMELT nổi tiếng của Henkel là tiêu chuẩn bảo vệ bo mạch PCB hiện đại. Điểm mạnh của sản phẩm này chính là nguyên lý hoạt động…

Media: