Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V

Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V

Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V và một máy VF4 khác

Tiêu đề: Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V
Alt: Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V
Chú thích: Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V và một máy VF4 khác
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC gia công chính xác DMG DMC 635V và một máy VF4 khác

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…