Máy CNC DMG DMC 635V

Máy CNC DMG DMC 635V

Máy CNC DMG DMC 635V

Tiêu đề: Máy CNC DMG DMC 635V
Alt: Máy CNC DMG DMC 635V
Chú thích: Máy CNC DMG DMC 635V
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC DMG DMC 635V

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…