Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2

Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2

Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2 chuyên gia công các chi tiết, đồ gá nhôm, nhựa. Tiện phay cắt khắc đồ gá, gia công linh kiện

Tiêu đề: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2
Alt: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2
Chú thích: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2 chuyên gia công các chi tiết nhôm, nhựa
Type: image/jpeg
Mô tả: Máy CNC công suất lớn chính xác cao VF2 chuyên gia công các chi tiết, đồ gá nhôm, nhựa. Tiện phay cắt khắc đồ gá, gia công linh kiện

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…