CNC chi tiết gá lắp bộ phận máy

CNC chi tiết gá lắp bộ phận máy

Đồ gá lắp

Tiêu đề: CNC chi tiết gá lắp bộ phận máy
Alt: CNC chi tiết gá lắp bộ phận máy
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Đồ gá lắp

Uploaded To:

Gia công tự động, chuyên về gia công tiện-phay-cắt-khắc CNC 2D, 3D trên nhiều loại chất liệu: nhôm, thép, Nhựa Teflon (PTFE). Gia công theo hình dạng bất kỳ,…