day chuyen 1

Tiêu đề: day chuyen 1
Alt: day chuyen 1
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Gia công các chi tiết, đồ gá cho hệ thống dây chuyền tự động, máy móc tự động, hệ thống robot lắp ráp, băng tải, xe tự hành AGV, kho thông minh… Khả năng gia…

Media: