simple-clamp-tube-shaped-product

simple-clamp-tube-shaped-product

Simple clamp for clamping small, tube-shaped product.

Tiêu đề: simple-clamp-tube-shaped-product
Alt: Simple clamp for clamping small tube-shaped product
Chú thích: Simple clamp for clamping small
Type: image/jpeg
Mô tả: Simple clamp for clamping small, tube-shaped product.

Uploaded To:

Tenno Engineering cung cấp dịch vụ gia công khoan CNC chính xác, dịch vụ gia công vi mô các bộ phận rất nhỏ, chuyên về linh kiện gia công tùy chỉnh chất lượng…

Media: