Non-woven polyester fabric

Non-woven polyester fabric

Tiêu đề: Non-woven polyester fabric
Alt: Non-woven polyester fabric
Chú thích: vải không dệt nguyên liệu
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Cắt/bế vải không dệt theo mẫu. Vải không dệt là loại vải làm từ sợi hóa học liên kết với nhau bằng hóa chất, nhiệt hoặc dung môi. Vải không dệt dễ phân hủy…

Media: