rubber-die-cut-2

Tiêu đề: rubber-die-cut-2
Alt: rubber-die-cut-2
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Được sử dụng như một chi tiết cấu thành nên sản phẩm, các chi tiết từ nhựa và cao su giữ một vai trò quan trọng trong việc cấu thành nên một sản phẩm. Các chi…

Media: