cat be dinh hinh nhua cao su silicone

cat be dinh hinh nhua cao su silicone

Nhựa cao su silicone dẻo, trong, chịu nhiệt tốt, tấm dầy 1mm – 3mm được cắt thành các miếng theo thiết kế dùng trong các linh kiện điện tử

Tiêu đề: cat be dinh hinh nhua cao su silicone
Alt: cat be dinh hinh nhua cao su silicone
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Nhựa cao su silicone dẻo, trong, chịu nhiệt tốt, tấm dầy 1mm - 3mm được cắt thành các miếng theo thiết kế dùng trong các linh kiện điện tử

Uploaded To:

Được sử dụng như một chi tiết cấu thành nên sản phẩm, các chi tiết từ nhựa và cao su giữ một vai trò quan trọng trong việc cấu thành nên một sản phẩm. Các chi…

Media: