die-cut-silicone-tape-2

die-cut-silicone-tape-2

Tiêu đề: die-cut-silicone-tape-2
Alt: die-cut-silicone-tape-2
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Băng keo hai mặt được dùng trong nhiều nghành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực điện tử, với mục đích kết nối 2 hoặc nhiều lớp vật liệu lại. Tuy nhiên…

Media: