decal dan thiet bi y-te tem nhãn mã vạch y dược

decal dan thiet bi y-te tem nhãn mã vạch y dược

Die cut label. Tem nhãn thiết bị y tế. Gia công cắt bế decal tem nhãn mã vạch barcode, qr code ngành y tế, dược phẩm

Tiêu đề: decal dan thiet bi y-te tem nhãn mã vạch y dược
Alt: die cut label
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Die cut label. Tem nhãn thiết bị y tế. Gia công cắt bế decal tem nhãn mã vạch barcode, qr code ngành y tế, dược phẩm

Uploaded To:

Cắt định hình decal cuộn theo hình dạng hoặc kích thước bất kỳ. Gia công cắt bế decal tem nhãn mã vạch. Cắt chính xác theo file, sai số cực thấp, cắt được số…

Media: