cat-be-decal-cuon

cat-be-decal-cuon

Decal cuộn chưa in ấn

Tiêu đề: cat-be-decal-cuon
Alt: cat-be-decal-cuon
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Decal cuộn chưa in ấn

Uploaded To:

Cắt định hình decal cuộn theo hình dạng hoặc kích thước bất kỳ. Gia công cắt bế decal tem nhãn mã vạch. Cắt chính xác theo file, sai số cực thấp, cắt được số…

Media: