Một phần trong khuôn đúc thiết bị điện tử

Một phần trong khuôn đúc thiết bị điện tử

Một phần trong khuôn đúc thiết bị điện tử gia công CNC. Khuôn trong ngành sản xuất linh kiện điện tử.

Tiêu đề: Một phần trong khuôn đúc thiết bị điện tử
Alt: CNC chi tiết khuôn đúc thiết bị
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả: Một phần trong khuôn đúc thiết bị điện tử gia công CNC. Khuôn trong ngành sản xuất linh kiện điện tử.